Aktualności

Rozpoczęcie sezonu 2020 – Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody –

 1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola , kontakt: Violetta Ferster 509 341 883
 2. Miejsce: hale , ul. Lutycka 34 Poznań
 3. Termin zawodów: 18.01.2020 (sobota)
 4. Osoby oficjalne:
  Sędzia główny : Tadeusz Szymoniak
  Sędzia : Maciej Ceglarski
  Gospodarz toru : Mirosław Szłapka
 5. Zgłoszenia do 16.01.2020 (czwartek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
 6. Listy startowe będą dostępne w piątek 17.01.2019 na www.zmierzczas.pl oraz www.zawodykonne.com
 7. Wymagana dokumentacja–ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców na start
 8. Program zawodów: rozpoczęcie: godz. 9:00 / 10:00 (ostateczna zostanie podana w sobotę )
  Konkurs nr 1 – Kuce 65 – zwykły, art. 238.2.1
  Sprzęt jeździecki

  Konkurs nr 2 – Mini LL – z trafieniem w normę czasu
  Sprzęt jeździecki

  Konkurs nr 3 – LL – dwufazowy art. 274.5.3
  I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł

  Konkurs nr 4 L – zwykły art. 238.2.1
  I – 200 zł II – 100 zł III – 50 zł

  Konkurs nr 5 L1 – wzrastającego stopnia trudności art. 269
  I – 200 zł II – 100 zł III – 50 zł
 9. Opłaty startowe: 50 zł za start
 10. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń)
 11. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 12. Boks – 70 zł / dzień. Prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com
 13. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
  transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny
 16. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia
  w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach,
  plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

Serdecznie zapraszamy do udziału!