Aktualności

Towarzyskie zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody – 13.11.2021

 1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola
  kontakt: Anita Szymaniak tel. 608 283 000 anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl
 2. Miejsce: Hale Hipodromu Wola ul. Lutycka 34 Poznań
  parkur 70 x 30, rozprężalnia 60 x 20
 3. Termin zawodów: 13.11.2021 (sobota)
 4. Uczestnicy: bez ograniczeń
 5. Wymagana dokumentacja: ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców na start
 6. Osoby oficjalne:
  Sędzia główny : Rafał Pisarek
  Sędzia : Maciej Ceglarski
  Gospodarz toru : Mirosław Szłapka
 7. Zgłoszenia do 11.11.2021 (czwartek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
 8. Listy startowe oraz plan godzinowy będą dostępne w piątek 12.11.2021
 9. Program zawodów: rozpoczęcie godz. 9:00 lub 10:00 (w zależności od ilości zgłoszeń)
  Konkurs nr 1 Debiuty 30 – dokładności art. 238.1.1 dla niedoświadczonych zawodników oraz koni
  Konkurs nr 2 Debiuty 50 – dokładności art. 238.1.1 dla niedoświadczonych zawodników oraz koni
  Konkurs nr 3 Mini LL – z trafieniem w normę czasu (wysokość przeszkód 70cm)
  Konkurs nr 4 LL – dwufazowy art. 274.5.3 (wysokość przeszkód 80cm)
  Konkurs nr 5 L – zwykły art. 238.2.1 (wysokość przeszkód 100cm)

  Każdy koń ma prawo do dwóch starów w trakcie zawodów.

  Pierwszy przejazd liczony do klasyfikacji, drugi treningowy.
 10. 10. Nagrody: upominki i flots w konkursach nr 1 , 2 , finansowe w konkursach nr 3, 4, 5
 11. Opłaty startowe: 60 zł za start płatne przelewem na rachunek bankowy
  CWJ Hipodrom sp. z o.o
  ul. Lutycka 34, 60 – 415 Poznań
  nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 1231 3062
  Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl
  W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 11.11.2021 roku, zapłacona kwota zostanie zwrócona.
  Rezygnacja ze startu po 11.11.2021 roku nie będzie zwracana.
 12. Każda zmiana na listach startowych po terminie zgłoszeń: 20 zł
 13. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 14. Boks – 70 zł / dzień. Prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com
 15. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
  transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny
 18. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia
  w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach,
  plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

Zapraszamy!
CWJ Hipodrom Wola