Aktualności

Ważne informacje

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku dotyczącego rozszerzenia ograniczeń w poruszaniu się ludności
ZARZĄDZAM, że czynności dotyczące zachowania dobrostanu koni w pensjonacie wykonywać mogą:

– właściciele koni lub osoby przez nich upoważnione z zastrzeżeniem, że mogą to być wyłącznie osoby pełnoletnie,

– personel stajenny CWJ Hipodrom-Wola.

W przypadku ograniczenia możliwości wykonywania czynności przy obsłudze koni przez personel stajenny CWJ Hipodrom-Wola, Zarząd zaproponuje pełną obsługę stajni właścicielom koni przebywających w pensjonacie.