Aktualności

Zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody – 22.02.2020

 1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola, kontakt: Anita Szymaniak tel. 608 283 000
 2. Miejsce: hale, ul. Lutycka 34 Poznań
 3. Termin zawodów: 22.02.2020 (sobota)
 4. Osoby oficjalne:
  Sędzia główny: Tadeusz Szymoniak
  Sędzia: Maciej Ceglarski
  Gospodarz toru: Mirosław Szłapka
 5. Zgłoszenia do 20.02.2020 (czwartek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
 6. Listy startowe będą dostępne w piątek 21.02.2020 na www.zmierzczas.pl oraz www.zawodykonne.com
 7. Wymagana dokumentacja–ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców na start
 8. Program zawodów: rozpoczęcie: godz. 9:00 / 10:00
  
  Konkurs nr 1 Kuce 65 – dwufaozwy art. 274.5.3 (wysokość przeszkód 65cm)
  Sprzęt jeździecki + wejsciówki do Jump Areny
  
  Konkurs nr 2 Mini LL – z trafieniem w normę czasu (wysokość przeszkód 70cm)
  Sprzęt jeździecki
  
  Konkurs nr 3 LL – dwufazowy art. 274.5.3 (wysokość przeszkód 80cm)
  I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł
  
  Konkurs nr 4 L – zwykły art. 238.2.1 (wysokość przeszkód 100cm)
  I – 200 zł II – 150 zł III – 100 zł
  
  Konkurs nr 5 L1 – zwykły art. 238.2.1 (wysokość przeszkód 105cm)
  I – 300 zł II – 200 zł III – 100 zł

 9. Opłaty startowe: 50 zł za start
 10. Każda zmiana na liście startowej po terminie zgłoszeń – opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń)
 11. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 12. Boks – 70 zł / dzień. Prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com
 13. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
  transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny
 16. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia
  w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach,
  plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

Serdecznie zapraszamy!