Aktualności

Zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody – 25.06.2022

1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola
kontakt: Anita Szymaniak, tel. 608 283 000, mail anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl

2. Miejsce: Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Poznań
parkur trawiasty, rozprężalnia piaszczysta

3. Termin zawodów: 25.06.2022 (sobota)

4. Uczestnicy: bez ograniczeń

5. Wymagana dokumentacja: ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców na start

6. Osoby oficjalne:
Sędzia główny : Rafał Pisarek
Komisarz : Maciej Ceglarski
Gospodarz toru : Robert Bartkowiak

7. Zgłoszenia do 22.06.2022 (środa) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com

8. Listy startowe, godzina rozpoczęcia oraz plan godzinowy będą dostępne w czwartek 23.06.2022

9. Program zawodów:
➢ Konkurs nr 1 Debiuty 50 – dokładności, art. 238.1.1
➢ Konkurs nr 2 Kuce 60 – zwykły, art. 238.2.1
➢ Konkurs nr 3 Mini LL 70 – z trafieniem w normę czasu
I – 200 zł II – 150 zł III – 100 zł
➢ Konkurs nr 4 LL 80 – dwufazowy, art. 274.1.5.3
I – 200 zł II – 150 zł III – 100 zł
➢ Konkurs nr 5 L 100 – zwykły, art. 238.2.1
I – 200 zł II – 150 zł III – 100 zł
➢ Konkurs nr 6 L1 105 – zwykły, art. 238.2.1

Każdy koń ma prawo do dwóch starów w trakcie zawodów.
W konkursach 3-6, pierwszy przejazd liczony do klasyfikacji, drugi treningowy

10. Nagrody: upominki i flots w konkursie nr 1 , rzeczowe w konkursach 2,6 , finansowe w konkursach nr 3,4,5

11. Opłaty startowe:
➔ 70 zł za start przelewem na rachunek bankowyCWJ Hipodrom sp. z o.o
ul. Lutycka 34, 60 – 415 Poznań
nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 1231 3062
Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl
➔ 80 zł za start gotówką w dniu zawodów
W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 22.06.2022 roku, zapłacona kwota zostanie zwrócona.
Rezygnacja ze startu po 22.06.2022 roku nie będzie zwracana.

12. Każda zmiana na listach startowych po terminie zgłoszeń: 20 zł

13. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł

14. Boks – 80 zł / dzień. Prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com . Liczba ograniczona!

15. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny

18. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach, plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

Propozycje zatwierdzone przez WZJ dnia 31.05.2022 r.
Zapraszamy!
CWJ Hipodrom Wola

1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli – wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji – dotyczącej respektowania dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI