Aktualności

Zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody – 9.04.2022

 1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola
  kontakt: Violetta Ferster tel. 509 341 883 violetta.ferster@hipodromwola.com.pl
 2. Miejsce: Hale Hipodromu Wola ul. Lutycka 34 Poznań
  parkur 70 x 30, rozprężalnia 60 x 20
 3. Termin zawodów: 9.04.2022 (sobota)
 4. Uczestnicy: bez ograniczeń
 5. Wymagana dokumentacja: ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców na start
 6. Osoby oficjalne:
  Sędzia główny : Tadeusz Szymoniak
  Sędziowie : Maciej Ceglarski, Rafał Pisarek
  Komisarz: rotacja sędziów
  Gospodarz toru : Mirosław Szłapka
 7. Zgłoszenia do 7.04.2022 (czwartek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
 8. Listy startowe oraz plan godzinowy będą dostępne w piątek 8.04.2022
 9. Program zawodów: rozpoczęcie godz. 8:00 lub 9:00 (w zależności od ilości zgłoszeń)
  Konkurs nr 1 Debiuty 30 – dokładności art. 238.1.1 (możliwa pomoc z zewnątrz)
  Konkurs nr 2 Debiuty 50 – dokładności art. 238.1.1 (możliwa pomoc z zewnątrz)
  Konkurs nr 3 Kuce 60 – dwufazowy art. 274.5.3
  Konkurs nr 4 Mini LL – z trafieniem w normę czasu (wysokość przeszkód 70cm)
  I – 100 zł II – 60 zł III – 60 zł
  Konkurs nr 5 LL – dwufazowy art. 274.5.3 (wysokość przeszkód 80cm)
  I – 150 zł II – 100 zł III – 60 zł
  Konkurs nr 6 L – zwykły art. 238.2.1 (wysokość przeszkód 100cm)
  I – 200 zł II – 150 zł III – 100 zł
  Każdy koń ma prawo do dwóch starów w trakcie zawodów.
  W konkursach 3-6, pierwszy przejazd liczony do klasyfikacji, drugi treningowy
   
 10. Nagrody: upominki i flots w konkursach nr 1 ,2,3 , finansowe w konkursach nr 4, 5, 6
 11. Opłaty startowe:
  70 zł za start przelewem na rachunek bankowy
  CWJ Hipodrom sp. z o.o
  ul. Lutycka 34, 60 – 415 Poznań
  nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 1231 3062
  Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres: anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl

  80 zł za start gotówką w dniu zawodów

  W przypadku rezygnacji ze startu do dnia 7.04.2022 roku, zapłacona kwota zostanie zwrócona.
  W przypadku rezygnacji ze startu po 7.04.2022 roku, opłata nie będzie zwracana.
 12. Każda zmiana na listach startowych po terminie zgłoszeń: 20 zł
 13. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 14. Boks – 80 zł / dzień. Prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com
 15. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
  transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny
 18. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia
  w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach,
  plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.

Zapraszamy!
CWJ Hipodrom Wola

 1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.

 2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób
oficjalnych.

 3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.

 4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
 5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.

 6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się
koniem.

 7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane wyłącznie dla dobra konia.

 8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.

 9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli – wszystkich osób oraz instytucji podległych jego jurysdykcji – dotyczącej respektowania
dobra konia.

 10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy
   wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.


  POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI