Aktualności

ODWOŁANE – Zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz ujeżdżeniu

 1. Organizator: CWJ Hipodrom Wola , kontakt: Anita Szymaniak tel. 608 283 000 , anita.szymaniak @hipodromwola.com.pl
 2. Miejsce: Hale Hipodromu Wola ul. Lutycka 34 Poznań
  parkur 70 x 30, rozprężalnia 60 x 20
 3. Termin zawodów: 13.03.2021 (sobota)
 4. Uczestnicy: bez ograniczeń.
 5. Wymagana dokumentacja: ważne badania lekarskie, osoby niepełnoletnie wymagana zgoda rodziców na start
 6. Osoby oficjalne:
  Skoki:
  Sędzia główny : Tadeusz Szymoniak
  sędziowie: Maciej Ceglarski, Rafał Pisarek
  Gospodarz toru : Mirosław Szłapka
  Ujeżdżenie:
  Sędzia główny: Jerzy Łukomski
  Sędzia: Monika Warych
 7. Zgłoszenia do 8.03.2021 (poniedziałek) poprzez panel zgłoszeniowy na www.zawodykonne.com
 8. Listy startowe oraz plan godzinowy będą dostępne w czwartek 11.03.2021
 9. Program zawodów:
  rozpoczęcie skoków godz. 8:00 (w zależności od ilości zgłoszeń może ulec zmianie)
  – Konkurs nr 1 Mini LL – dwufazowy art. 274.5.3 (wys. przeszkód 70cm) – nagrody: I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł
  – Konkurs nr 2 LL – dwufazowy art. 274.5.3 (wys. przeszkód 80cm) – nagrody: I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł
  – Konkurs nr 3 L – zwykły art. 238.2.1 (wysokość przeszkód 100cm) nagrody I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł
  rozpoczęcie ujeżdżenia o godz. 14:00 (w zależności od ilości zgłoszeń może ulec zmianie)
  – Konkurs nr 4 program L-1 (20×60) I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł
  – Konkurs nr 5 program L-2 (20×60) I – 150 zł II – 100 zł III – 50 zł
  Każdy koń ma prawo do dwóch starów w trakcie zawodów.
  Pierwszy przejazd liczony do klasyfikacji, drugi treningowy.
 10. Opłaty startowe:
  60 zł za start / skoki
  80 zł za start / ujeżdżenie
  Płatne przelewem na rachunek bankowy CWJ Hipodrom Wola sp. o o nr konta: 95 1020 4027 0000 1402 1231 3062
  Potwierdzenie wpłaty prosimy przesłać na adres anita.szymaniak@hipodromwola.com.pl
  O przyjęciu na zawody decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona wpłatą.
  Brak wpłaty do dnia 8.03.2021 powoduje usunięcie z list startowych.
  Z uwagi na ograniczenia czasowe , Organizator wprowadza limit startów: skoki – 120, ujeżdżenie – 60
 11. Każda zmiana na listach startowych po terminie zgłoszeń: 20 zł
 12. Każdy protest musi być podany na piśmie z dołączoną kaucją w wysokości 200 zł
 13. Boks – 70 zł / dzień. Prosimy rezerwować poprzez panel na www.zawodykonne.com
 14. Zalecane ubezpieczenie koni oraz następstw od innych zdarzeń losowych.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące wyniknąć w trakcie
  transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyny
 17. Zawodnik zgłaszając się na zawody wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku bez ograniczenia
  w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. na billboardach,
  plakatach, reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji, na stronach internetowych itp.
  Zapraszamy
  CWJ Hipodrom Wola